Anksiyete Bozukluğu Nedir?

Paylaş
 

Anksiyete (kaygı) normal yaşantının bir parçasıdır. Vücudun gelebilecek tehlikelere karşı aldığı tedbirlerden biridir. Hemen herkes karşılaştığı veya karşılaşabileceği olumsuzluklara karşı kaygı ve endişe duyar. Bu durumun bir bozukluk haline gelebilmesi için anormal seyirli olması gerekir. Kaygı normalken tehlike olmamasına karşın aylarca aynı olay karşısında kaygı duymak normal değildir ve bozukluğa işaret eder.

 

Anksiyete Bozukluğu Nedir?

Anksiyete bozukluğu en az 6 ay süre ile içinde bulunduğu durumla uygunsuz ve aşırı kaygı duyulması durumudur. Söz konusu olan aşırı anksiyete kişinin yaşamını olumsuz etkiler ve günlük aktivitelerini yerine getirmesini engeller. Bu durum halk arasında evham ve evhamlılık olarak da nitelendirilmektedir. Anksiyete bozukluğunun tespit edilebilmesi için kişinin güven duyması ve tüm kaygılarını açıkça beyan etmesi gerekir. Bu durum yetersizliğinden ve hastaların kendini belle etme oranının düşüklüğünden dolayı anksiyete bozuklukları gizli kalabilmektedir.

 

Genel anlamıyla anksiyete bozukluğu kuruntulu ve kaygılı bir ruh halini tarif eder. Psikiyatrik hastalıklar arasında obsesif-kompulsif bozukluk, panik bozukluk, travmatik stres bozukluğu ve fobiler kaygı yani anksiyete bozukluğu içeren durumlardır. Halk arasında ise yaygın anksiyete bozukluğuna verilen genel bir isimdir.

 

Anksiyete hastalığı ruhsal bir hastalıktır. Belirli tıbbi testlerle ortaya konamadığından hastalardaki belirtiler üzerinden tanı konur. Tanı kriterlerinin somut bir hal alabilmesi için sağlık otoriteleri tarafından rehberler yayınlanır. Psikolojik rahatsızlıklarda tıbbi anlamda geçerliliği en fazla olan Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından çekirdek özelliği belirlenemez bir “endişe” ve “kuruntulu beklenti hali” olarak nitelendirilir. Yaygın anksiyete bozukluğunun toplumda görülme oranı % 5 civarıdır. Bir toplumun her yıl %3’ünde ortaya çıkmaktadır. Kadınlarda görülme sıklığı erkeklerden 1,5 kat daha fazladır.

 

Anksiyete bozukluğunun hangi sebeplerden dolayı ortaya çıktığı birçok ruhsal hastalıkta olduğu gibi tam olarak anlaşılamamıştır. Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar çeşitli teorilerin oluşmasına imkan sağlamıştır. Hastalığın genetik yatkınlıkla ilgisi olduğu aşikardır. Yakın akrabalarında rahatsızlık bulunanlarda görülme sıklığı artmaktadır. Bunun yanı sıra kişilerin sahip olduğu kalp hızı, egzersiz toleransı, solunum hızı gibi fizyolojik özelliklerinde anksiyete bozukluğu oluşmasında etkili olduğu görülmüştür. Genetik yatkınlık ve fizyolojik yatkınlığın bazı psikolojik etkenler ile tetiklenmesi sonucunda hastalık ortaya çıkmaktadır.

 

Anksiyete Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Anksiyete bozukluğu belirtileri kişinin hiçbir sebep yokken veya içinde bulunduğu durumla uygunsuz olarak yoğun kaygı duyması ile ortaya çıkmaktadır. Ortada kaygı duyulacak bir sebep yoktur veya var olan sebebe aşırı derecede kaygı ve endişe duyma söz konusudur. Kişi kendisi de bu durumun farkındadır fakat bu duyguları kontrol edemez.

  • Huzursuzluk, aşırı heyecan
  • Kolay yorulma
  • Odaklanmada ve düşünceleri yönlendirmede güçlük
  • Kas gerginliği
  • Uykuya dalmakta veya uykuyu sürdürmekte zorluk

Bu belirtilerden yetişkinler için en az 3, çocuklar için en az 1 tanesinin endişe ve kaygı duygusuna eşlik etmesi yaygın anksiyete tanısı açısından önemlidir.

 

Bu yazı 182 kere okundu.
  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

Bir yorum bırak

Facebookta bizi bulun
estetik cerrahi ankara